09.04.2011

Odtwarzacz muzyki w konsoli - MoC [Linux]

Szybki i lekki konsolowy odtwarzacz muzyki - MoC - Music on Console. Podstawowa konfiguracja powinna zająć ok. 10 - 15 minut.

Instalacja Linux/Unix
 

Nie powinna sprawić większych problemów. Program powinien znajdować się w oficjalnych repozytoriach większości dystrybucji Linux/Unix. W przeciwnym wypadku zostaje kompilacja.

Warto doinstalować pakiet moc-ffmpeg-plugin który pozwoli na odtwarzenie plików WMA, RealAudio, MP4 i AAC. Program wspiera takie formaty jak mp3, Ogg Vorbis, FLAC, Musepack, Speex, WAVE, AIFF, AU. Odtwarza również strumienie stacji radiowych.

Konfiguracja

Wszystko co dotyczy konfiguracji znajduje się w plikach tekstowych programu.

Podstawowy plik konfiguracyjny znajduje się w katalogu /usr/share/doc/moc/examples/ w pliku config.examples lub o podobnej nazwie. W celu konfiguracji powinniśmy go skopiować, zmienić nazwę na config i umieścić w folderze ~/.moc, który znajduje się w katalogu domowym. Teraz bezpiecznie możemy dokonywać modyfikacji ustawień programu.

Przy okazji warto zwrócić uwagę na plik o nazwie keymap.examples, który zawiera skróty klawiszowe programu. Oczywiście, można ustawić własne skróty kopiując podany plik do katalogu np. ~/.moc i wskazując do niego ścieżkę w pliku config, (linijka powinna wyglądać mniej więcej tak: Keymap = mój_keymap). Lepiej jednak zostawić domyślnie, chyba, że wiecie co robicie.

Na tym przykładzie widać wyraźnie na czym polega konfiguracja programu. W pliku config trzeba wskazać ścieżki albo wpisać/zaznaczyć odpowiednie opcje pamiętając o tym, że symbol # powoduje, że dana fukcja jest pomijana. Skasowanie tego symbolu w wierszu powoduje, że określona funkcja jest aktywna.

Analogicznie postępujemy z konfiguracją tematu (skórki) programu. Są zapisane w formie plików tekstowych. Podstawowe tematy znajdują się w katalogu /usr/share/moc/themes. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby je zmodyfikować lub ściągnąć gotowe tematy. Najlepiej je skopiować do katalogu ~/.moc i w pliku config wskazać nazwę bądź ścieżkę tematu (przykładowo: wiersz Theme = black-theme lub Theme = /mój_katalog/moje_tematy = nazwa_tematu).

Użytkowanie

Uruchamianie programu następuje po wpisaniu komendy mocp lub stworzeniu aktywatora.

Aby obsługiwać program trzeba zapamiętać parę skrótów klawiszowych. Nie są one jednak trudne do skojarzenia. W razie problemów zawsze można wcisnąć klawisz h lub zajrzeć do wspomnianego keymap. Warto również uważać na WIELKIE i małe litery. Oto najważniejsze skróty:


ENTER - niech zabrzmi muzyka!
< albo > - głośność -5% albo +5%
, albo . - głośność -1% albo +1%
s - Stop
n - następny utwór
b - poprzedni utwór
SPACJA albo p - pauza
TAB - przełączanie między oknami
l - powiększenie okna
[ albo ] - przewijanie +5s lub -5s
g - szukajka
S - wybieranie losowe
R- powtarzanie utworu
Q - wyłączenie programu
q - ukrycie okna (program działa w tle)


h albo ? - pomoc
ESC - powrót


Domyślna playlista znajduje się w katalogu ~/.moc w pliku default.m3u. Nic nie stoi na przeszkodzie aby dorzucić ulubione stacje radiowe czy piosenki i tworzyć własne playlisty. Zamiast edytować listę w edytorze lepiej poznać przydatne skróty:

a - dodanie nowego pliku do playlisty
A - dodanie wszystkich plików z katalogu
u - przesunięcie pliku w górę
j - przesunięcie pliku w dół
C - wyczyszczenie playlisty
d - usunięcie pliku z playlisty
Y - usunięcie martwych plików z playlisty
V - zapisanie playlisty
CTRL + u - wpisanie adresu (np. stacji radiowej)

Podsumowanie

Nie trudno zauważyć, że obsługa i wygląd programu przypomina managera plików Midnight Commander. A większość operacji konfiguracyjnych sprowadza się do prostej edycji plików tekstowych. Możemy też wykorzystać przyciski funkcyjne F1-F10 lub za pomocą skrótów przeskakiwać do zdefiniowanych katalogów. Co więcej, program po zamknięciu otworzy się w miejscu, w którym skończył, bądź w katalogu, który mu wskażemy. Zapisana w katalogu domowym konfiguracja przyda się podczas nowej instalacji.

1 komentarz: