29.04.2011

Obsługa Firefox i YouTube bez myszki!


Oto sposób na efektywne przeglądanie stron i oglądanie filmów na YouTube jedynie przy pomocy klawiatury.

Firefox

Aby włączyć obsługę klawiatury wystarczy w preferencjach programu zaznaczyć opcję Zawsze używaj klawiszy kursora do nawigacji po stronach, która znajduje się tu:


Firefox =>Opcje (Preferencje) => Zaawansowane => Ogólne => Dostępność


Od tego momentu można nawigować przy pomocy strzałek i pozostałych klawiszy np. zaznaczanie z przyciskiem Shift lub Ctrl. Niezbędny będzie również TAB-ulator i Enter.

YouTube

Serwis domyślnie oferuje klawiszową obsługę wyświetlanych filmów:

Skróty Działanie
spacja Start/Pauza
strzałka w lewo / w prawo skok w tył / przód o 5 sekund
Ctrl +  strzałka w lewo / Ctrl + strzałka w prawo skok w tył / przód o 10 sekund
Home/End skok do początku / ostatniej sekundy filmu
strzałka w górę / w dół zwiększenie / zmniejszenie głośności o 5%
cyfry od 1 do 9 (nie na klawiaturze numerycznej) skok od 10% - do 90% filmu
cyfra 0 (nie na klawiaturze num) skok do początku filmu

Aby skróty klawiszowe zadziałały, okienko video powinno być aktywne (zaznaczone).

Brak komentarzy..

Prześlij komentarz