10.05.2011

Irssi: IRC w konsoli - cz. 2 [Linux]

Tym razem, o automatyzacji uruchamiania programu, skryptach i skórkach.

Warto zapamiętać komendę /save, która pozwoli zapisać konfigurację programu. Przewijanie tesktu w oknie programu następuje przy pomocy przycisków Page Up i Page Down.

Automatyczne łączenie

Aby połączyć się z serwerem Freenode na określony kanał, należy wpisać w programie:
/network add freenode
/server add -auto -network Freenode irc.freenode.net 6667
/channel add -auto #KANAŁ freenode

Po wpisaniu w pliku konfiguracyjnym o nazwie config, znajdującym się w katalogu programu ~/.irssi/ powinno wyglądać mniej więcej tak:
servers = (
  {
    address = "irc.freenode.net";
    chatnet = "Freenode";
    port = "6667";
    autoconnect = "yes";
  }
);

chatnets = {
  Freenode = {
    type = "IRC";
    max_kicks = "4";
    max_modes = "3";
    max_msgs = "5";
    max_whois = "4";
    max_query_chans = "5";
  };

channels = (
  { name = "#KANAŁ; chatnet = "Freenode"; autojoin = "yes"; },
);
Jeżeli chodzi o popularny w polsce IRCNET (lublin.irc.pl porty 6667 i 7776 oraz krakow.irc.pl od 6661 do 6667), wystarczy wpisać w programie, przykładowo:

/server add -auto -ircnet IRCNet krakow.irc.pl 6667

Automatyczne uruchamianie skryptów

Automatyczne uruchomiane skrypty znajdują się w katalogu ~/.irssi/scripts/autorun/. (o ile nie istnieją należy je utworzyć). Można umieścić je w folderze ~/.irssi/scripts/ lub innym i utworzyć dowiązania (np. cd ~/.irssi/scripts/autorun/ ; ln -s /usr/share/irssi/scripts/skrypt.pl). Po przekopiowaniu można ewentualnie wydać komendę: /run autorun/skrypt.pl

Aby nie ściągać skryptów pojedyńczo, można zainstalować paczkę irssi-scripts.

Instalacja Skórek

Wystarczy skopiować plik z rozszerzeniem .theme do katalogu programu ~/.irssi/ i załadować go komendą: /SET theme NAZWA lub w pliku konfuguracyjnym programu config, który znajduje się w katalogu ~/.irssi/ - zmodyfikować linijkę theme = "default";

Skórki dla Irssi dostępne na oficjalnej stronie.

--

Irssi irc w konsoli-podstawy - cz.1 [Linux]

--

Brak komentarzy..

Prześlij komentarz