02.09.2011

viaTOLL: jak działa e-myto?

Od 1 lipca 2011 roku ruszył elektroniczny system poboru opłat viaTOLL. Obowiązek zainstalowania urządzenia pokładowego viaBOX dotyczy użytkowników pojazdów samochodowych (zespołów pojazdów) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów.

System oparty jest na technologii mikrofali, a dokładniej na bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu  (DSRC - dedicated short-range communication).


ViaBOX to transponder, które przesyła bezprzewodowo zakodowane informacje o pojeździe do przekaźników umieszczonych na bramownicach lub słupkach przy drodze. Przykleja się go do przedniej szyby pojazdu za pomocą dwustronnych plastrów. Pojazdy z pełną metalizowaną szybą przednią powinny używać urządzenia viaBOX wraz z anteną zewnętrzną o nazwie „viaBOX-2”.


wymiary: 113 x 66 x 25 mm;  waga – ok.90 gramów

W miejscu poboru opłat czujniki z antenami zarejestrują fale emitowane z przejeżdżającego pod nimi pojazdu. Urządzenia komunikują się zatem w momencie zbliżenia - transponder wysyła sygnał do czujnika wraz z informacją o pojeździe. Dane te są następnie wysyłane do operatora (viaTOLL) i przekazywane do centrum rozliczeniowego.
Do każdego użytkownika jest utworzone specjalne konto i przypisane do niego pojazdy. Dla jednego pojazdu przypisane jest konkretne urządzenie. W zależności od podpisanej umowy rozliczenie następuje w dwóch formach - przedpłat z góry (pre-paid) albo na podstawie wystawianych faktur (post-paid).

Podczas przejazdu przez punkt poboru opłat kierowca usłyszy sygnał dźwiękowy oraz miganie diod. Dzięki temu dowie się m.in. o tym, że zbliża się do określonego w umowie, minimalnego progu na koncie przedpłatowym (2 sygnały) lub o zerowym stanie salda (4 sygnały). O zaistniałej sytuacji, w zależności od wyboru, kierowca otrzyma informacje z ostrzeżeniem za pośrednictwem środków komunikacji (telefon komórkowy, stacjonarny, poczta e -mail). Dodatkowo, przytrzymanie przycisku przez ponad 2 sekundy poinformuje system o jeździe z przyczepą. Gdy dopuszczalna masa całkowita zestawu przekracza 12 ton przejazd podlega innej stawce.Co więcej,  osoba łamiąca obowiązek uiszczania opłat za przejazd na drogach krajowych i autostradach płatnych będzie podlegać wysokim karom administracyjnym (1500 zł - 3000 zł). Po tych odcinkach będą poruszać się mobilni kontrolerzy inspekcji drogowej.

Dla użytkowników pojazdów lekkich (pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony) udostępniono jednostkę pokładową viaAUTO.

źródło: viatoll.pl, viabox.pl

Brak komentarzy..

Prześlij komentarz