16.09.2011

Jak zmienić / wyłączyć ekran powitalny w LibreOffice - splash screen [Ubuntu] [Windows]


Podczas uruchamiania pakietu LibreOffice naszym oczom ukazuje się małe okienko. Jego estetyka i przydatność jest, co najmniej, dyskusyjna. Co ważne, można szybko zmienić jego wygląd albo po prostu go usunąć. Jak to zrobić?

I. Wystarczy zainstalować jeden z dostępnych motywów...

Instalacja [Ubuntu]
Na wszelki wypadek warto stworzyć kopię zapasową pliku o nazwie sofficerc oraz plików intro i about np. poprzez wydanie polecenia:sudo mv /etc/libreoffice/sofficerc /etc/libreoffice/sofficerc.old
1) Pobrać paczkę Libre Office - Splash wypakować pliki intro oraz about i intro do folderu:

/usr/lib/libreoffice/program


Po podmianie plików program powinien się uruchomić z nowym ekranem powitalnym.


2) Pobrać paczkę eLibreOffice i podmienić pliki analogicznie jak w pierwszym przykładzie.
3) Pobrać paczkę Trisquel LibreOffice Splash i wypakować pliki intro oraz about do folderu:

/usr/lib/libreoffice/program

Następnie edytować plik sofficerc za pomocą komendy w Terminalu:

sudo gedit /etc/libreoffice/sofficerc 

W okienku, które się pojawi należy dodatkowo zastąpić jego zawartość na:

[Bootstrap] 
HideEula=1 
Logo=1 
ProgressBarColor=255,255,255 
ProgressFrameColor=161,238,249 
ProgressPosition=14,230 
ProgressSize=412,7 URE_BOOTSTRAP=${ORIGIN}/fundamentalrc

Po zapisaniu LibreOffice powita nas takim oto splash screen'em: II. ..albo schować z widoku.
 
[Ubuntu] 

Wystarczy zmienić w pliku sofficerc linię Logo=1 i zamienić na Logo=0 przy pomocy polecenia konsolowego:

sudo gedit /etc/libreoffice/sofficerc

lub dodać do pliku wykonywalnego parametr -nologo, przykładowo:

libreoffice -writer -nologo %U

III. Instalacja i usunięcie ekranu powitalnego.

[Windows]

Podmiana plików przebiega analogicznie jak w przypadku Ubuntu. Z tym, że interesujące nas pliki sofficerc.ini , about.png i intro.png powinny znajdować się w tym lub podobnym katalogu:

C:\Program Files\LibreOffice\program\


--


--

Brak komentarzy..

Prześlij komentarz